Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 198

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 198

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu /1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(95), brzeski(92), chrzanowski(89), dąbrowski(93), gorlicki(117), krakowski(88), Kraków(89), limanowski(105), miechowski(85), myślenicki(101), nowosądecki(120), nowotarski(122), Nowy Sącz(109), olkuski(88), oświęcimski(91), proszowicki(92), suski(111), tarnowski(95), Tarnów(94), tatrzański(121), wadowicki(97), wielicki(90)

Ważność

 od godz. 04:00 dnia 17.09.2021 do godz. 15:00 dnia 17.09.2021

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 35 mm do 45 mm.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ /1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 04:00/17.09 do 15:00/17.09.2021 45 mm. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

RSO

Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Grzegorz Mikutel

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

16.09.2021

Ostrzeżenie hydrologiczne O:212

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:212 z dnia 16.09.2021 r.

 

 

 

Data i godzina wydania: : 16.09.2021 - godz. 14:28

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 04:00 dnia 17.09.2021 do godz. 18:00 dnia 17.09.2021

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter.  W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

16.09.2021

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy