Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 18 354-93-10 fax 18 354-93-11 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

Nazwa biura

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych /2

Obszar

zlewnia Białej Tarnowskiej oraz Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 16:00 dnia 25.02.2021 do godz. 12:00 dnia 27.02.2021

Przebieg

W związku ze spływem wód roztopowych, a w nocy 26/27.02 również opadowo- roztopowych, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie                                     z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja zostanie zaktualizowana.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Godzina i data wydania

25.02.2021 - godz. 14:47

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

25.02.2021

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy

Obrazy z kamer