Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 223

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

Powiaty: gorlicki(130), nowosądecki(134), nowotarski(137), tatrzański(136)

Ważność

od godz. 00:00 dnia 4.12.2021 do godz. 08:00 dnia 04.12.2021

Prawdopodobieństwo

80,00%

Przebieg

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy lokalnie około -15°C.  Wiatr  o średniej prędkości od 1 km/h do 10 km/h.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 małopolskie (4 powiaty) od 00:00/04.12 do 08:00/04.12.2021 temp. min -15 st,  wiatr 10 km/h.  Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

RSO

Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-BIP wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia               o silnych mrozach

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Piotr Ramza

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

03.12.2021

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy