Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 18 354-93-10 fax 18 354-93-11 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

OSTRZEŻENIE - INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI/1

PROGNOZUJE SIĘ WYSTĄPIENIE OPADÓW DESZCZU OKRESAMI O NATĘŻENIU UMIARKOWANYM. PROGNOZOWANA WYSOKOŚĆ OPADÓW  ZA OKRES WAŻNOŚCI OSTRZEŻENIA  - MIEJSCAMI OD 20 MM DO 40 MM. W TRAKCIE OPADÓW DESZCZU MOŻLIWE BURZE Z PORYWAMI WIATRU DO 65 KM/H. WAŻNOŚĆ OSTRZEŻENIA: OD GODZ.8:15 DNIA 19.07.2018 DO GODZ. 06:15 DNIA 20.07.2018.

19.07.2018

WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH

ZMIANA OSTRZEŻENIA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr O:2 z dnia 18.07.2018 r.
Nazwa biura: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia:  Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3
Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 do godz. 08:00 dnia 20.07.2018
Przebieg:
W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) - 75 %
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski
Godzina i data wydania: 18.07.2018 - godz. 18:00

19.07.2018

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 694 840 521, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy

Obrazy z kamer