Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie meteorologiczne 234

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 234 zbiorczo

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Upał/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(80), brzeski(81), dąbrowski(83), gorlicki(100), krakowski(80), Kraków(81), limanowski(99), miechowski(80), myślenicki(92), nowosądecki(110), Nowy Sącz(94), proszowicki(80), tarnowski(82), Tarnów(82), wielicki(81)

Ważność

od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28oC do 31oC, w kolejne dni od 32oC do 35oC. Temperatura minimalna w nocy od 17oC do 23oC.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 małopolskie (15 powiatów) od 11:30/09.07 do 20:30/13.07.2024 temp. maks 28-32st, okr. 33-35st, temp min 17-23st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, proszowicki, tarnowski, Tarnów i wielicki.

RSO

Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.

Uwagi

Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Burze/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bocheński(82), brzeski(83), chrzanowski (84),  gorlicki(102), krakowski(83), Kraków(84), limanowski(101), myślenicki(94), nowosądecki(112), nowotarski(116), Nowy Sącz(96), oświęcimski(89), suski(104), tarnowski (84), Tarnów (84), tatrzański(118), wadowicki(96), wielicki(83)

Ważność

od godz. 12:00 dnia 12.07.2024 do godz. 02:00 dnia 13.07.2024

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie około 115 km/h. Miejscami duży grad.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (18 powiatów) od 12:00/12.07 do 02:00/13.07.2024 deszcz 50 mm, porywy 115 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków,  limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tarnowski,  Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki.

RSO

Woj. małopolskie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach.

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

12.07.2024

Ostrzeżenie hydrologiczne 287 ZMIANA

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 287 (ZMIANA)

 

Zjawisko: gwałtowny wzrost stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 20:07 dnia 11.07.2024 do godz. 01:00 dnia 12.07.2024

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data i godzina wydania: 11.07.2024 - godz. 20:06

12.07.2024

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy