Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 18 354-93-10 fax 18 354-93-11 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny deszcz z burzami/2

Obszar

powiaty: bocheński(28), brzeski(27), chrzanowski(27) dąbrowski(30) gorlicki(40), krakowski(27), Kraków(27), limanowski(33), myślenicki(39), nowosądecki (45), nowotarski (53), Nowy Sącz(38), oświęcimski (28), proszowicki (28), suski(44), tarnowski(31), Tarnów(28), tatrzański(47), wadowicki(33), wielicki(29)

Ważność

od godz. 18:00 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 24.05.2019

Prawdopodobieństwo

90,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 małopolskie (20 powiatów) od 18:00/23.052019 do 18:00/24.05.2019 60 mm, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski,chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki

RSO

Woj. małopolskie (20 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Piotr Razma

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

23.05.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne intensywne opady deszczu z burzami 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu z burzami/2

Obszar

powiaty: bocheński(27), brzeski(26), chrzanowski(26) gorlicki(39), krakowski(26), Kraków(26), miechowski(28), myślenicki(38), olkuski(27), oświęcimski(27), proszowicki(27), tarnowski(30), Tarnów(27), wadowicki(32), wielicki(28)

Ważność

od godz. 10:00 dnia 22.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019

Prawdopodobieństwo

85,00%

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 90 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 małopolskie (15 powiatów) od 10:00/22.05 do 18:00/23.05.2019 90 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski,Tarnów, wadowicki i wielicki

RSO

Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Krzysztof Jania

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

22.05.2019

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 0:1

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ALARMOWYCH/3

Obszar

Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w profilu Jawiszowice stan alarmowy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 10:21; 22.05.2019

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) od12:00/22.05.do12:00/24.05.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

22.05.2019

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 694 840 521, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy

Obrazy z kamer