Komunikaty i ostrzeżenia

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych - kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. W godzinach pracy 7.30-15.30 Starostwo Powiatowe w Gorlicach ul. Biecka 3 (pok.nr 212, II piętro), tel. 18 35- 48 -755, 35-48-756 fax. 18 35-48-756 e-mail:czk@powiatgorlicki.pl. Po godzinach pracy lub w dniach wolnych od pracy: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach ul. 11 Listopada 84. Tel. 47 831-43-11 fax 47 831-43-19 tel. alarmowe: 112, 998 e-mail: pskgorlice@straz.krakow.pl.

Informacja dla powodzian

Komunikaty i Ostrzeżenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 136

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Upał/3 ZMIANA

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: dąbrowski(58), gorlicki(91), tarnowski(58), Tarnów(58)

Ważność

 od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022

Prawdopodobieństwo

80%

Przebieg

Nadal prognozuje się  upały.  Temperatura maksymalna w dzień od 32º C do 35º C, w piątek lokalnie 37º C. Temperatura minimalna w nocy od 18º C do 21º C.

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/3 małopolskie (4 powiaty) od 14:28/28.06 do 20:00/01.07.2022 temp. maks 32-35 st. W pt lok. 37 º C, temp. min 18-21 st.  Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, tarnowski i Tarnów.

RSO

Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach.

Uwagi

Podniesienie stopnia zagrożenia i wydłużenie ważności

29.06.2022

Numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych

 

PCZK Gorlice 18 354 87 55/ 18 354 87 56, 533 381 828, 504 049 858

UM Biecz - 609 364 094

UM Bobowa - 18 351 43 00

UM Gorlice - 18 353 62 00

UG Gorlice - 18 353 57 62

UG Lipinki - 693 350 962

UG Łużna - 668 303 681

UG Moszczenica - 504 815 390

UG Ropa - 534 409 391

UG Sękowa - 730 056 554

UG Uście Gorlickie - 509 793 944

15.05.2014

Komunikaty i ostrzeżenia

RADAR - ALARMY POGODOWE

Komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza

Monitoring powodziowy