Cezhraničná spolupráca

 

Projekt "Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresom Gorlice, Jasło a Bardejov", spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013”.

Okres Gorlice je Vedúcim partnerom projektu. Okrem toho sa doňho zapojili: okres Jasło a Prešovský samosprávny kraj na slovenskej strane. Celková hodnota projektu je až 8 243 663,18 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku - 7 007 088,19 eur. Hodnota úloh zrealizovaných na území okresu Gorlice je 3 507 810,00 eur. Celý projekt zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu cestných ťahov: 2,705 km na slovenskej strane - Becherov – Konieczna (okres Bardejov), 22,878 km  v okrese Gorlice: Gładyszów – Uście Gorlickie  a  Ropa – Uście Gorlickie, Hańczowa – Wysowa a Klimkówka - Uście Gorlickie - úsek popri jazere Klimkówka, 6,60 km v okrese Jasło  Dębowiec  - Cieklin. Celková dĺžka úsekov, na ktorých sa bude projekt realizovať na oboch stranách hranice predstavuje 34,263 km.

 

Pre viac informácií týkajúcich sa projektu pozri:

Informácia č. 6

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/drogowa-wiosna-trwa.html

Informácia č. 5

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/modernizuja-i-ulepszaja.html

Informácia č. 4

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/rozwojowy-projekt-drogowy.html

Informácia č. 3

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/konieczna-jest-wiosna.html

Informácia č. 2

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/transgraniczny-na-roboczo.html

Informácia č. 1

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/drogi-ponad-granicami.html

 

Projekt „Partnerstvo na Cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „POPRAD – DUNAJEC”.

Partnerstvo združuje 65 poľských a slovenských inštitúcií pôsobiacich v prospech trhu práce zo subregiónu Nowy Sącz a Prešovského samosprávneho kraja. Je dôsledkom vyše deväťročnej spolupráce Krajského úradu práce v Krakove a slovenských služieb zamestnanosti. Hlavným cieľom partnerstva je zlepšiť cezhraničný trh práce iniciovaním tvorby spoločných projektov a aktivít. Partneri sa zaviazali v priebehu najbližších piatich rokov realizovať úlohy uvedené v Systéme spolupráce a výmeny cezhraničnej informácií. Budú to úlohy, iniciatívy a projekty v troch hlavných oblastiach: vzdelávania na trhu práce, pracovnej mobility a sociálno-pracovnej integrácie. Prvým výsledkom dohody je o.i. spoločný projekt Okresného úradu práce v Gorliciach a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove týkajúci sa zamestnania žien a ich situácie na trhu práce.

 

Pre viac informácií týkajúcich sa projektu pozri:

Informácia č. 1

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/razem-na-rynku-pracy.html

 

Medzinárodná súťaž v počítačovej grafike a digitálnej fotografii pre študentov základných a stredných škôl okresu Gorlice a Slovenska.

Súťaž sa organizuje od 12 rokov v spolupráci s Okresným úradom v Gorliciach, Mestským úradom v Gorliciach, Poľsko-slovenským domom v Gorliciach a mestom Bardejov na Slovensku. Účastníci súťaže umeleckým spôsobom za pomoci fotografie a počítačovej grafiky zachytávajú rôzne témy – od rasizmu a xenofóbie, cez vstup do Európskej únie, krásu pamiatok až do grafického zobrazenia hudby. Súťaž bola určená aj účastníkom z Ukrajiny, Česka, Nemecka a Maďarska. Prispieva k objavovaniu nových, mladých talentov, vzájomnému spoznávaniu sa a ukazovaniu krásy svojich regiónov. Ocenené práce sú prezentované na výstavách v Gorliciach a Bardejove.

 

Pre viac informácií o vernisáži v roku 2012 pozri:

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/po-ta-ov-grafika.html

 

Pre viac informácií o projekte pozri:

Informácia č. 4

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/polsko-slowacka-inauguracja.html

Informácia č. 3

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/z-euroregionem-ponad-granicami.html

Informácia č. 2

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/przygraniczny-monitoring.html

Informácia č. 1

www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/uprzedzic-powodz.html